Jesteśmy firmą doświadczoną która pomoże Ci na wielu płaszczyznach

Kancelaria Biegłych Rewidentów „K.B.R.” Spółka z o.o. w Poznaniu jest Spółką audytingową , wpisaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 1654.

Spółka działa od roku 1997 na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego w dziale B pod nr 11354 (aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000009364 z dnia 24 kwietnia 2001 r.).

Kancelaria przeprowadza badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych.
Do realizacji zadań związanych z badaniem sprawozdań finansowych zatrudnia wysokospecjalizowanych biegłych rewidentów, którzy posiadają długoletnią praktykę w służbach finansowo – księgowych, a od momentu ustanowienia zawodu biegłego rewidenta, wykonują tę profesję.
W ostatnich latach biegli rewidenci zbadali sprawozdania finansowe dużych jednostek i grup kapitałowych, o różnorodnym przedmiocie działalności głównie branży przemysłowo – handlowej, deweloperskiej, farmaceutycznej, energetycznej.

Posiadamy doświadczenie we wszystkich branżach.

Badający stosują obowiązujące Krajowe Standardy Rachunkowości w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.